Edunvalvonta

Toimintavuoden avaintulosalueet ovat:
- Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työnvaativuudenarvioinnin käyttöönotto koko sopimusalalla.
- Luottamusmiesorganisaation vahvistaminen.
- Yhdistyksen toimintastrategian laajentaminen ja tarkentaminen.
- Jäsenten muutosvalmiuden tukeminen.
- Ammatillisten ryhmien tukeminen.
- Yhteistoimintamenettelyn merkityksen korostaminen.
- Espoo-strategian toteutumisen seuranta.