Liity sinäkin joukkoomme!

Liity jäseneksi

https://jassari.jytyliitto.fi/liity/

Jäsenasioihin liittyvistä asioista voit kysyä yhdistyksen jäsenasiainhoitajalta.

Ota yhteyttä!

Elina Nyman
Pääluottamusmies/jäsenasiainhoitaja
puh. 0438246022 tai etunimi.sukunimi@espoo.fi

Eroaminen ja erottaminen

Jäsenen, joka haluaa erota jäsenyhdistyksestä, täytyy ilmoittaa siitä:
- kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
- suullisesti jäsenyhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Jyty Espoo ry säännöt

Hallitus voi, jäsentä kuultuaan, katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta 8 §:n 3 momentissa määrätyssä ajassa.

Hallitus voi erottaa jäsenen jäsenyhdistyksestä, jos hän ei hallituksen määräämän ajan kuluessa ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan tai jos hän eroaa 2 §:ssä tarkoitetun työnantajan palveluksesta joutumatta eläkkeelle, tai jäämättä työttömäksi tai jos hän toimii vastoin jäsenyhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusperiä tai muutoin laiminlyö velvoituksensa jäsenyhdistystä tai Jytyä kohtaan.

Erotettu jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä jäsenyhdistyksen kokoukseen antamalla hallitukselle kirjallisen valituksen kolmen kymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös on tullut tietoon. Asia käsitellään seuraavassa jäsenyhdistyksen kokouksessa.