Henkilöstön edustajat

Yhteistoimintasopimukseen liittyvät henkilöstön edustajapaikat

Yhteistoimintamenettelyssä käsitellään henkilöstöön ja sen asemaan liittyviä asioita. Henkilöstön edustajan velvollisuudet ja oikeudet ovat samat kuin muillakin jäsenillä sekä tiedotusvastuu henkilöstölle.

KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA

jäsen Elina Nyman, 043 824 6022

HENKILÖSTÖNEUVOSTO

jäsen Tuija Lindstedt, 050 594 1012
varajäsen Katja Vidgren, 046 877 2218

 

KONSERNIESIKUNTA/-PALVELUT

Konserniesikunnan henkilöstötoimikunta

jäsen Tarja Holmström, 050 344 5067
 

Konsernipalvelujen henkilöstötoimikunta

jäsen

varajäsen
 

SIVISTYSTOIMI

Opetus- ja varhaiskasvatuksen lautakunta

2. varajäsen Elina Nyman, 043 824 6022
 

Suomenkielisen opetuksen johtoryhmä
 

Liikunta- ja nuorisolautakunta sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen johtoryhmä

1. varajäsen Nina Laaksonen, 046 877 2746
 

Kulttuurin johtoryhmä

Raisa Alameri-Sajama


Henkilöstötoimikunta

jäsen Taina Ruotinen


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Henkilöstötoimikunta

jäsen Marina Nylund-Holmström, 046 877 1060
varajäsen Katja Pasanen, 050 344 8113
 

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

Henkilöstötoimikunta

jäsen Katja Vidgren, varapuheenjohtaja, 046 877 2218
varajäsen Anne Ranta, 046 877 2489
 

Tekninen lautakunta

Katja Vidgren, 046 877 2218

Tilakeskus, jory

Marja Vepsäläinen, 043 824 5020