Koulutusta aktiiveille

Yhdistyksen oma koulutus

Uudelle hallitukselle, luottamusmiehille sekä toimihenkilöille järjestetään yhteinen koulutus- ja keskustelutilaisuus -seminaarin vuoden alkupuolella. Tilaisuudessa hallituksen jäsenille ja luottamusmiehille kerrotaan yhdistyksen, yhdistyksen hallituksen ja luottamusmiesten toiminnasta ja keskinäisestä työnjaosta sekä muista ajankohtaisista asioista.

Koulutustoimikunta järjestää kohderyhmäkoulutuksen yhdyshenkilöille heidän tehtävänkuvansa selkeyttämiseksi.

Koulutusvastaava: Anne Ranta