Edunvalvontatoimikunta

Edunvalvontatoimikunnan jäseniä ovat pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, varapääluottamusmiehet ja varaluottamusmiehet. Toimikunnan vetäjänä on Espoon Kaupungin pääluottamusmies.

Toimikunta seuraa jäsenten palvelussuhteeseen liittyviä työelämän muutoksia ja järjestää ammattiryhmä- tai toimialakohtaisia tilaisuuksia. Toimikunnan jäsenet ovat osaavia, hyvin verkostoituneita ja kouluttautuvat liiton edunvalvonta koulutuksissa.

Edunvalvontatyön tärkeys ja merkitys korostuvat toiminnassa. Työtä tehdään tarkoituksenmukaisesti tilanteet huomioiden ja verkostoja hyödyntäen. Luottamusmiehet nauttivat jäsenistön luottamusta ja ovat sitoutuneita rooleihinsa. Yhdistyksen neuvottelijat ovat asiansa osaavia.