Jytyn uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jonna Voima