Jäsenmaksut


Jäsenmaksu


Jäsenmaksu vuonna 2019 on 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

 

Euromääräinen jäsenmaksu
 

Euromääräistä jäsenmaksua 5 €/kk maksavat jäsenet, jotka vähintään 30 päivän ajaksi ovat jääneet vaille palkkaa: virkavapaa, työloma, opiskelu, sairausloma, karenssi, Kelan päiväraha, kuntoutustuki (=määräaikainen työkyvyttömyyseläke) ja äitiys-, isyys-, hoito- ja vanhempainvapaa.

 

Opiskelijajäsenmaksu
 

Opiskelijan jäsenmaksu on 36 €/v. Opiskelijajäsenyys ja –jäsenmaksu koskevat ensimmäistä kertaa Jytyyn ja sen jäsenyhdistykseen liittyvää päätoimista ammatti- ja aikuisopiston, urheiluopiston tai ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaa.
 

Eläkeläinen


Eläkkeelle siirtyvän varsinainen jäsenyys liitossa ja työttömyyskassassa päättyy. Useimpiin yhdistyksiin voi kuitenkin jäädä kannatusjäseneksi, jäsenmaksu on yhdistyksestä riippuen vähintään 36 €/v. Eläkkeellä oleva voi liittyä myös Jytyn yhteistyöyhdistykseen Jytysenioreihin. Ilmoita eläkkeelle jäämisestäsi yhdistyksesi jäsenasiainhoitajalle tai liittoon p. 020 789 3720 tai jasenrekisteri@jytyliitto.fi.