Jäsenmaksut


Jäsenmaksu
Jäsenmaksu vuonna 2023 on 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.


Euromääräinen jäsenmaksu

Euromääräistä jäsenmaksua 5 €/kk maksavat jäsenet, jotka vähintään 30 päivän ajaksi ovat jääneet vaille palkkaa: virkavapaa, työloma, opiskelu, sairausloma, karenssi, Kelan päiväraha, kuntoutustuki (=määräaikainen työkyvyttömyyseläke) ja äitiys-, isyys-, hoito- ja vanhempainvapaa.


Opiskelijajäsenyys

Opiskelijajäsenyys on ilmainen ja se koskee ensimmäistä kertaa Jytyyn ja sen jäsenyhdistykseen liittyvää päätoimista ammatti- ja aikuisopiston, urheiluopiston tai ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaa.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Eläkeläinen
Eläkkeelle siirtyvän varsinainen jäsenyys liitossa ja työttömyyskassassa päättyy. Jyty Espoon Seutu ry:n voit kuitenkin jäädä kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenmaksu on 36€/ täysi kalenterivuosi (2023) ja liittovaltuusto päättää sen suuruudesta vuosittain. Ilmoita eläkkeelle jäämisestäsi jäsenasiainhoitajalle p. 043 824 6022 tai elina.nyman(at)espoo.fi. Voit myös ilmoittaa eläkkeelle jäämisestä Jytyliittoon p. 020 789 3720 tai jasenrekisteri@jytyliitto.fi. Eläkkeellä oleva voi liittyä myös Jytyn yhteistyöyhdistykseen Jytysenioreihin https://jytyseniorit.jytyliitto.net/ .