Koulutus- ja virkistystoimikunta (Kouvi)

Toimikuntaan kuuluu 5 yhdistyksen jäsentä; Jaana Matilainen (pj), Laura Collin, Emilia Epäilys, Satu Koivisto ja Johanna Helskä (hallituksen edustaja)

Toimikunta on aktiivinen, luotettava ja osallistuva ryhmä, jossa on parhaillaan ihanteellinen ikäjakauma (eri-ikäisiä ihmisiä), joten eri kohderyhmät huomioidaan tasapuolisesti.

Toimikunnan tavoitteet

  • Yhdistyksen toiminnan uusiutuminen/nykyaikaistaminen hallituksen johdolla.
  • Toimikunnan jäsenten aktiivinen osallistuminen omiin kokouksiinsa ja toiminnan suunnitteluun, jossa tasavertainen työnjako sekä yhdessä tekemisen ilo.
  • Tiedottamisen tehostaminen eri kanavia käyttäen (tapahtumat).
  • Yhdistyksen jäsenyys koetaan kiinnostavaksi edistämällä yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuutta jäsenistössä.
  • Jäsenistön osallistuttaminen enemmän yhdistyksen ja liiton tapahtumiin.
  • Lisätä työhyvinvointia ja kokemuksia erilaisten kiinnostavien koulutusten ja tapahtumien avulla (arkityön tukeminen -> hyvinvointi > virkistäytyminen/jaksaminen).

 Jos haluat mukaan toimikunnan toimintaan vaikuttamalla tapahtumien sisältöön ja ajankohtiin, ota rohkeasti yhteyttä jytykouvi@gmail.com