Jyty Esbo Nejdens rf

Som medlem i Jyty Esbo Nejdens rf behöver du inte klara dig med alla arbetsfrågor alldeles allena. Jyty bevakar sina medlemmars rättigheter och arbetsvillkor så att dina rättigheter utvecklar sig förmånligt.

Kontakta oss i alla knäpiga arbetsfrågor:

Ansvarig för medlemsfrågor Elina Nyman                       

Huvudförtroendemannens byrå
PB 114, 02070 ESBO STAD
Besöksadress: Ämbetsplatsen 2, 3 vån, 02770 Esbo
tfn 043 824 6022
e-post: elina.nyman(at)espoo.fi


JYTYFÖRBUNDET
Stationskarlsvägen 4, 9 vån.
00520 Elimägatan 5., Helsingfors
http://www.jytyliitto.fi/

Södra Finlands region
Stationskarlsvägen 4, 00520 Helsingfors
Regionombudsman n.n.
Organisationsombudsman Laura Kukkonen
Tfn 040 677 0436