Jäsenyys ja jäsenedut


Yhdistyksen jäsenenä sinun ei tarvitse selvitä omin voimin. Jytyssä valvotaan jäsenistön oikeuksia ja neuvotellaan paremmista työehdoista, jotta etusi kehittyisivät suotuisasti. Mitä enemmän meitä on sitä vahvempia olemme.


TOIMINTA-AJATUS

Yhdistys on jäseniään varten. Jäsenten ammatillisten ja taloudellisten etujen valvominen siten, että jäsenten palve­lussuh­teen ehdot ja palvelussuhde­turva säilyvät. Yhdistys tuottaa palveluja, joilla luodaan jäsenille edellytykset edistää yhteistoimintaa ja keskinäistä yhteenkuuluvuutta.

Liiton jäsenyhdistykseen voit liittyä, kun työnantajana on kunta, kuntayhtymä tms. Yksityisen tai muun työnantajan palveluksessa oleva voi myös liittyä liiton yhdistyksiin, jos työnantaja noudattaa yksityisellä sektorilla olevia työehtosopimuksia. Työnantajan toimialueena voivat olla esim. kansalaisten perus- ja hyvinvointipalvelut. Kirkon alalla jäsenyhdistykset voivat ottaa jäsenikseen seurakunnan, seurakuntayhtymän tai muun kirkollisen työnantajan palveluksessa työskenteleviä.

Jyty merkitsee Suomen kielen perussanakirjan mukaan kuvainnollisesti puhtia, ytyä, vauhtia ja voimaa. Siis mitä parhaimpia luonnehdintoja edunvalvontaorganisaatiolle!

Ammattiliitto Jyty on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenliitto. Jäsenistöstä naisia on n. 87%.

JYTY ESPOON SEUDUN OMAT JÄSENEDUT

Lapinmajat Saariselällä (2 kpl)
Viihtyisät, hyvin varustetut majat sijaitsevat Laanilan rauhallisella alueella polkujen ja latujen lähituntumassa. Voit samoilla syksyn ruskassa, hiihdellä kaamoksen hämärässä ensilumilla, kevään aurinkoisilla hangilla tai patikoida kesän yöttömässä yössä. Majoiltamme on Saariselän keskustaan noin kaksi kilometriä. Valaistujen ja aikaisin syksyllä lumetettavien latujen reitti menee aivan majojen tuntumasta. Yhdistyksen majat

Väransbyn maja
Maja sijaitsee Väransbyn ulkoilualueella Kirkkonummella, meren rannalla. Ympäristö on ihanteellista ulkoilu- ja marjamaastoa. Väransby on jäsenten vuokrattavissa touko-syyskuun aikana. Yhdistyksen majat

Yhdistyksen tiedotuslehtinen Pinna
Pinna lähetetään jäsenille sähköpostilla ja siinä tiedotetaan jäsenille heitä koskevista ajankohtaisista asioista ja yhdistyksen koulutus- ja virkistystoimikunnan järjestämistä tapahtumista ja matkoista. Tiedotteet


JYTYLIITON EDUT 

Jytyliiton jäsenilleen tarjoamia etuja on mm. vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus. Kaikki edut löytyy  löydät Jytyliiton jäsenedut sivuilta.

Eroaminen ja erottaminen

Jäsenen, joka haluaa erota jäsenyhdistyksestä, täytyy ilmoittaa siitä:
- kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai jäsenasiainhoitajalle tai
- suullisesti jäsenyhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Jyty Espoo ry säännöt

Hallitus voi, jäsentä kuultuaan, katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta 8 §:n 3 momentissa määrätyssä ajassa.

Hallitus voi erottaa jäsenen jäsenyhdistyksestä, jos hän ei hallituksen määräämän ajan kuluessa ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan tai jos hän eroaa 2 §:ssä tarkoitetun työnantajan palveluksesta joutumatta eläkkeelle, tai jäämättä työttömäksi tai jos hän toimii vastoin jäsenyhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusperiä tai muutoin laiminlyö velvoituksensa jäsenyhdistystä tai Jytyä kohtaan.

Erotettu jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä jäsenyhdistyksen kokoukseen antamalla hallitukselle kirjallisen valituksen kolmen kymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös on tullut tietoon. Asia käsitellään seuraavassa jäsenyhdistyksen kokouksessa.